Kritikák, méltatások

Ha témavilágát és főleg festői, grafikai kifejezésmódját vesszük szemügyre, láthatjuk, hogy saját, mindenki másétól különböző stílust küzdött ki az évek során, noha formanyelvének komponensei nem ismeretlenek. Az a mód azonban, ahogy a komponensekből felépült az Égerházi-alkotás képi világa, sajátos és eredeti. Arra példa, hogyan ötvözhetők különböző, olykor egymásnak ellentmondó elemek harmonikus egységbe, autonóm esztétikai minőségbe...

...A szecesszió felé kanyarodott, megragadta a gödöllői iskola dekoratív szépsége. Meg aztán erőteljesebb absztrakcióra vágyott, s ösztönösen vagy tudatosan, ezek a döntések utólag alig tisztázhatók, e kétségkívül elvontabb ábrázolásmód felé közeledett, s írta egy sajátosan értelmezett neoszecesszionizmus debreceni lapjait...

...Bizonyos dekorativitást, a síkszerű ábrázolást megtartotta, és átmentette a századforduló eme kísérletéből a sajátjának.

Bakó Endre
Alföld, 1984. 3. szám


Vissza