Kritikák, méltatások

"...Alkotásainak hitele és szuggesztivitása abból az őszinteségből származik, ami minden műalkotásnak elengedhetetlen feltétele. Jelen van a témaválasztásnak, a képépítésnek, a részletek kidolgozásának minden, a kívülálló számára is felmérhető mozzanatában...

...Égerházi alkotásainak esztétikuma több és főként emberibb, mint általában a konstruktivista törekvések..."

Magyari Vilmos
Hajdú-Bihari Napló, 1969. IV. 27.


Vissza