Hajdúböszörményi temető

olaj, farost, 100x120 cm
1975