Dr. Gazda László, az 1986-os Karcagi kiállítás katalógusának előszavából

„…A Hajdúság szülöttje, de nemcsak a szűkebb haza szerelmese ő, hanem távoli tájaké is. A hajdúság házainak, embereinek festője otthon van a gyimesi és gyergyói tájakon, a hegyek körülölelő csendjében, s művészetével nekünk is otthont teremt benne. A szecesszió új vonásait ötvözi a népművészethez közel álló vonásokkal.
Így fér össze a világos és pontos megfogalmazás a meseszerű elemekkel, a balladai hangulattal…”

„…Festészetének tematikai gazdagsága, sajátos stíluseszközei, a mindig érthető leegyszerűsítés révén gazdag élményvilág tükröződik vissza műveiből.
A síkban, a két dimenzióban való ábrázolás dekorativitását, a lányeget kiemelő szerkezeti rendbe illeszkedő vonalai nagy tömbökbe tagolják, és egyúttal összefogják a látványt.
A stilizált formák ezen a síkon rendeződnek el, pontos és fegyelmezett kompozíciós rendbe. Sajátos és ősi is ez a művészi kifejezésmód, a vonalvezetés lendületével hozza mozgásba, eleveníti élővé az ábrázoltakat. A népművészet törekvései és máig ősi vonásai ötvöződnek maivá, aktuálissá és művészivé képein…”

Dr. Gazda László
Az 1986-os Karcagi kiállítás katalógusának előszavából