Thoma László, Hajdú-Bihari Napló, 1967. VI. 5.

„…Égerházi festészete ismét egy oldottabb expresszívebb formanyelv kialakulása felé tart, de most már a konstruktivizmus tárgy feletti uralmával, formai fegyelmével, szigorú önkontolljával együtt egy magasabb szinten. Őszinte, meleg emberszeretete, érzékeny líraisága mindig utat talál a közönséghez…”

Thoma László
Hajdú-Bihari Napló, 1967. VI. 5.