A fáradhatatlanságnak nincsen továbbja, Cseri Géza polgármester nekrológja, 2001

A fáradhatatlanságnak nincsen továbbja

Elhangzott Égerházi Imre temetésén
Cseri Géza polgármesternekrológja

2001. november 14-én tragikus körülmények között, közúti baleset következtében, 76 éves korában elhunyt Égerházi Imre festőművész.
Ez a hivatalos, megdöbbentő rövid hír, amit a média és a gyászjelentés közölt. A községháza zászlótartójában fekete zászló lobog.
A „Hortobágyért Díj” egyik kitüntetettje hunyt el.

Az önkormányzat a díj létrehozásakor meghatározta, hogy a díjazott olyan személy vagy csoport lehet, aki a községért sokat tett. Mit tett Égerházi Imre Hortobágyért?
Az 1925-ben Hajdúhadházon született művész második szülőhelyének tekintette Hortobágyot. Nemcsak megfestette a puszta szépségét, és nemcsak terjesztette művészként Hortobágy hírnevét, de alapító tagja és haláláig vezetője volt a 2001-ben 22-ik alkalommal rendezett Hortobágyi Alkotótábornak. A világ minden tájáról: Amerikából, Japánból, Európából és hazánkból minden év február 15. és március 15. közötti időszakában összesereglett művészek (festők, grafikusok, szobrászok) tisztelték benne a pályatársat, a szervezőt, a nagybetűvel írható EMBERT. Halálával pótolhatatlan űr keletkezett a nemzetközi tábor életében.
Az általános iskolás gyerekektől a művészeknek szállást adó kollégium munkatársain, az iskola pedagógusain és a polgármesteri hivatal dolgozóin keresztül a képviselő-testület tagjaiig hiányolni, keresni fogjuk Imre bácsit.

Engedjék meg, hogy idézzek az alkotótábor két romániai magyar művészének Mátyás Józsefnek és Sütő Évának leveléből:
„Lezárult egy nagy ívű, egy hosszú és ragyogó művészi élet, egy felmérhetetlen értékű életmű. A község, a térség, Magyarország és a világ minden tájáról Hortobágyra látogató jeles művészek felmérhetetlen vesztesége ez.
Égerházi Imre elvesztése kollegiális, kedves mosolyának, ügybuzgalmának, fáradhatatlan munkabírásának, az immár meg nem születhető festményeinek csodálatosan egyéni világának nincsen továbbja. Megdöbbentünk és siratjuk Őt. Ő örökkévaló marad mindannyiunk számára.”

A 2001. november 30-i temetésen csak a testtől búcsúzunk, az Égerházi szellemiség képeit nézve, a Millenniumi és Millecentenáriumi állandó kiállítást látogatva – örökké Hortobágyon marad.

Cseri Géza
polgármester

2000. március 15. Petőfi szobor koszorúzásán a Hortobágyi Csárdánál Cseri Géza, 2000