Dr. Lázár Imre, Hajdú-Bihari Napló, 1970. V. 12.

„…A síkba ábrázolás attól kap képi mélységet, ahogy a vonalasan lehatárolt szín és képmezőket, foltokat egymás mellé, fölé helyezi a kompozícióban. Ezzel viszont – ha mélyre hangolt színekkel is – de nő a képek dekoratív szecessziós jellege.
Nem drámai alkat. Szemlélődő, meditáló ember. Mértéktartó a formák leegyszerűsítésében, stilizálásában, elvonatkoztatásában, csak addig megy el, amíg minden feleslegesnek vélt sallangot lehánt, de a tárgyak, a táj, az ember sajátos karaktere, jellege, felismerhetősége a tömörítésben is megmarad. Égerházi Imre sokat és sokféle technikával dolgozik. Készít grafikákat, metszeteket, akvarelleket, monotípiákat. Legismertebbek az olajképei…”

Dr. Lázár Imre
Hajdú-Bihari Napló, 1970. V. 12.