Kiállítás a Bolgár Irodalmi Napok alkalmából, Debrecen, 1975. május 25.

1975.05.25. – Debrecen, kiállítás a Bolgár Irodalmi Napok alkalmából

Bolgár irodalmi napok Debrecenben

(Cikk 1975.április 25-én megjelent Hajdú-Bihari Naplóból)

Május 25-27. Között bolgár irodalmi napokat rendeznek Debrecenben. Május 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor nyitják meg a Pedagógus Művelődési Házban Égerházi Imre és Madarász Gyula festőművészek tárlatát. A két művész bulgáriai tanulmányútja során szerzett élményeit mutatja be a kiállításon.

Május 26-án, hétfőn délután A baracktolvaj című filmet vetítik a Művész moziban, ugyanebben az időpontban a Déri Múzeum rendezésében tudományos tanácskozás kezdődik a Hazafias Népfront klubjában. M. Nepper Ibolya Fehér Géza bolgár vonatkozású kutatásait elemzi, dr. Kilián István Ivan Vazovról, a bolgár Jókairól tart előadást, dr. Dankó Imre a bolgár helytörténeti kutatásokról ad ismertetést. Még ezen a napon a filmklubban kiállítás nyílik Vencsellei István fotóművész bolgár tárgyú képeiből, később a Művész mozi előterében dr. Sztojan Radev, a Bolgár Kultúra igazgatója bolgár irodalmi és könyvkiállítást nyit meg. Este 7 órai kezdettel magyar-bolgár irodalmi estet rendeznek.

Május 27-én, kedden délelőtt Tosó Doncsev, a Bolgár Kultúra munkatársa rendhagyó bolgár irodalomórát tart a Kossuth Gimnáziumban. Este 6 órai kezdettel dr. Kszenia Fileva orvosnő a bolgár nők helyzetéről tart előadást a Horváth Árpád Művelődési Házban.

Az Alföld c. folyóirat júniusi számában bolgár írókat, költőket mutat be.

A bolgár irodalmi napokra Bulgáriából küldöttség érkezik Debrecenbe. A bolgár művészdelegáció tagjaival a megyei kulturális élet képviselői és Debrecenben élő művészek kedden este a Hazafias Népfront klubjában találkoznak.

Képek Sumenről

Égerházi Imre és Madarász Gyula kiállítása
(Cikk az 1975. június 7-én megjelent Hajdú-Bihari Naplóból – Bényei József írásában)

Két debreceni festőművész elment sumenbe, bulgáriai testvérvárosunkba, ott töltöttek egy hónapot s próbálták megkeresni a város lelkét. Saját élményeimmel is szembesítem alkotásaikat, amikor a választ megfogalmazom a kérdésre: megtalálták-e igazán. Azt hiszem megtalálták. S úgy adták vissza alkotásaikban az élményeiket, hogy látásmódjuk, alkotási módszerük valamennyi tárlatlátogató számára elevenné teszi Sument, akár jártak ott valaha, akár sem a nézők.

Nem a házak, utcák pontos rajzát kerestem. A város történelmét átívelő és megőrző sajátos arculatát, ahogyan az időszámítás előtti koremlékeitől századról századra vigyázza az idő egybefonódó síkjait. S viseli nem csak az idő jegyeit, hanem népekét is, bolgárok, törökök, magyarok tették hozzá Sumen kultúrájához a sajátjukat s lett a város látványban, tartalomban egyaránt gazdag.

Azért ismerek talán képeikben saját élményeimre, mert nemzedéktársak vagyunk s közös emberi, történelmi tapasztalat vezette a szívet és a szemet a rácsodálkozás pillanataiban? Nem tudom. De a török temető, a Hodzsa háza, a Kossuth Múzeum, a preszlávi romok, a madarai sziklák, a máshol nem található különös utcák hangulata úgy élt bennem is, ahogyan most megidézve látom őket ezeken a képeken.

Madarász Gyulát odakinn is elsősorban a házak, utcák ritmusa foglakoztatta, s lenyűgöző gazdagsággal tárja fel a jellegzetes sumeni épületek, kis utcák hangulatát. S azt sem tagadja le, hogy egy alföldi ember jár a bolgár város utcáin, ismerősen villannak elénk régebbi nánási, böszörményi házainak mozzanatai. Magával vitte szemléletét s szerencsésen ötvözte egyben ottani élményeivel itthoni világát.

Nem a felismerhetőség egyszerű élménye ragadja meg a nézőt, hanem a rendkívüli színérzékenység, a finom hatások, a játékos, mégis mélyről fakadó festői megoldások. Hangulatokat ábrázol, más műfaj nyelvén szólva elégiák és dalok ezek a képek Sumen felismert lelkületéről. Hogy mennyi gazdagság, játék, hangulat rejtőzik egy-egy épület látszólag monoton ritmusában, azt bizonyítja többek között a Ház a Vitosán, a Ház a Kossuth utcán, a Hodzsa háza, a Rakovszki utca időt és teret átívelő derűje, harmóniája.

Szűk-e vagy sem az észrevett, meglátott és megfestett világ, nem érdemes vitatkozni rajta. Madarász az utcákban, házakban ismerte fel a város lényegét, ez áll legközelebb hozzá, ezt adta hát vissza tizenegy művében. Az elmúló régi szépségekhez kötődő nosztalgikus viszony éppúgy jellemző gvasaira, akvarelljeire, mint a derűk, a harmónia, a tisztaság.

Égerházi Imre szélesebb skálán dolgozik, mind a meglátott és megfestett valóságanyagot, mind a műfajt illetően. Különösen megkapók, atmoszférájukban, összhatásokban igen szépek nagyméretű színes monotípiái. Közülük is elsősorban azok, amelyeken nem elégedett meg a látvány visszaadásával, hanem motívumokból, parányi hangulatokból szintézist teremtett, egymás mellé vetített idő és tér-síkokat, elemeket s a finom absztrahálás módszerével teremtette újra az élményt. Ilyen a sumeni török temetőről, Madaráról, a száradó kucsmákról készült monotípiája, ilyen a 600 év I. című alkotása. Bátran, de nagyon színesen és árnyaltan játszik az elemekkel, úgy vélem, sumeni élményei sokban gazdagították egész festői módszerét, kifejezését.

Hét olajképén a szigorú szerkesztés, a tiszta formák és hangulatok ragadnak meg. Közülük is kiemelkedik a Naplement, amelyen legjobban sikerült a természeti valóságot művészi valósággá átlényegítenie. Mi teszi? A képekben gyönyörködő néző egyszerre érzi a tenger hatalmas erejét, a letisztult formák időtlen hangulatát, a meseszerűvé növekvő elemek gazdag, fantáziadúsan megformált funkcióját.

Égerházi – ahogy vallomásában írja -, a bolgár költészethez is közel került, s nem lehet véletlen, hogy alkotásai egy-egy ismert bolgár vers hangulatát is idézik. Nyitott szívvel és szemmel kapaszkodott a tájba, s többet tud megmutatni belőle, mint ami egyszeri látásra bennünk megmarad. Kollektív tárlatokon is láttuk már sumeni ihletésű képeinek egy-egy darabját, így összegyűjtve az alkotó egyenesvonalú fejlődését bizonyítják.

A Pedagógusok Művelődési Házának nagyterme nem ideális kiállítóhely. A bolgár irodalmi napok debreceni rendezvénysorozatának azonban még így is ez a kiállítás marad egyik legértékesebb eleme. Két debreceni festő elindult Sumenbe, s elhozta nekünk testvérvárosunk hangulatát, atmoszféráját, lelkületét. Nemcsak a barátságot erősítik vele, hanem saját művészetüket is.

Tanulmányutam során lenyűgözött a bulgár táj szépsége, a hegyek, a tenger, az emberek szívélyessége, a ma is látható nagyszerű építészeti emlékek, a történelmi múltban szabadságukért életüket adó hősök küzdelme – hogy csak a költőket említsem – Hrisztó Botevtől Geo Milevig.

Csodáltam a jelent formáló, a nagyszerű jövőt építők lendületét, eredményét és a művészeket, akik mind ezeket megfestették vagy megénekelték.

Különösen nagy élmény volt számomra a bulgár költészet megismerése, ebből is elsődlegesen a népköltészet és Atanasz Dalcsev lírája, aki érzéseit sohasem önti az első indulatszóba, hanem az értelem hálóján átszűrve zárja szavakba. Elég Bulgáriában készített képeimre tekinteni és máris adott, hogy a sok nagyszerű lírikus közül miért éppen Dalcsevet szeretem legjobban, s mi az, mit alkotó művészetéből kamatoztattam.

ÉGERHÁZI IMRE
festőművész

Sumeni táj
600 év II. (Fátyol mögött)
Sumeni török temető motívumai
Sumeni Kossuth Múzeum
Madara I.
Preszlávi romok
Sumeni kézművesek utcája
Naplement
Sumeni ház
Sumeni török negyed
Tavaszi táj (Kinyílás)
Vízhordó
Sumeni tornyok
Sumeni házak
Kikötő
600 év I.
600 év III.
Száradó kucsmák
Sumeni török temető jegyei
Tengerpart
Hodzsa háza Sumenben
Vízhordó, vázlat
Török férfi, vázlat
Torony Sumenben, vázlat
Sumeni táj vázlata
Bolgár lépcsők, vázlat
Sumeni török negyed, vázlat
Hodzsa háza Sumenben, vázlat
Sumeni ház, vázlat
Sumeni török temető, vázlat
Sumeni házak II., vázlat
Sumeni utca, vázlat
Mehmed Achmedov Dzseli, vázlat
Öreg török, vázlat